Pracuję indywidualnie w następujących obszarach:

 • pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych i kryzysowym dotyczących m.in.:
  • zmian życiowych (np. podjęcie różnych ról życiowych, kryzys wieku średniego, kryzys związany z przejściem na emeryturę),
  • relacji (np. ślub, rozwód, pojawienie się dziecka, wyprowadzka dzieci),
  • ścieżki zawodowej (np. podjęcie, zmiana lub utrata pracy, powrót do pracy po przerwie, wypalenie zawodowe),
 • budowanie zdrowia i odporności psychicznej - szczególnie w stanie chronicznego stresu,
 • kształtowanie samoświadomości i adekwatnej samooceny wspierającej realizację celów osobistych i zawodowych,
 • tworzenie relacji ze sobą i innymi opartych na empatii oraz asertywności,
 • rozwijanie kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej, które pozwalają lepiej radzić sobie w życiowych rolach.

 

Prowadzę szkolenia, warsztaty i treningi w zakresie:

 • odkrywania talentów i mocnych stron oraz rozwijania wiary we własną skuteczność (w tym praca z przekonaniami),
 • komunikacji interpersonalnej w relacjach osobistych i zawodowych,
 • zarządzania sobą w czasie i budowania efektywności osobistej (w tym wyznaczania celów i priorytetów, planowanie i realizacja działań, określanie obszarów do rozwoju osobistego),
 • rozwijania kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej (mi.in.: edukacja emocjonalna, asertywność, empatia, motywacja, radzenie sobie ze stresem oraz budowanie odporności i elastyczności psychicznej),
 • świadomego budowania zdrowia pojmowanego zgodnie z definicją WHO, czyli nie tylko jako całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.