Coaching można najprościej zdefiniować jako proces prowadzący do zmiany na lepsze. Świadomej i dobrowolnej. Podczas coachingu przyjmujemy postawę, że wychodzimy życiu na przeciw, a rezygnujemy z biernego czekania na to, co nam przyniesie los. Tak rodzi się odpowiedzialność za własne życie, decyzje i działania.

Proces coachingowy można podzielić na cztery etapy:
- analiza sytuacji wyjściowej - ustalamy co ma być zmienione i z jakiego powodu,
- ustalenie celu - określamy, jaki rezultat nas interesuje,
- plan - to działania, które pozwolą nam opuścić stan obecny i udać się w podróż do celu,
- czujność w drodze - to sprawdzanie, czy nie zboczyliśmy z kursu, a także powrót na szlak, jeśli to zrobiliśmy.

Z coachingu może korzystać każdy, kto czuje potrzebę zmiany, rozwoju, podjęcia decyzji i nowych wyzwań. To proces dla każdego, kto w swoim życiu poszukuje nowych rozwiązań i możliwości, kto chce w siebie uwierzyć i odkryć na nowo swoje talenty.

Moja praca to sztuka zadawania pytań o ważne sprawy, by doprowadzić Cię do chwili, w którym odkryjesz w sobie odpowiedzi. Wtedy w naturalny sposób skoncentrujesz się na tym, co dla Ciebie istotne.

Kilka zasad:
- nie jestem specjalistką we wszystkich dziedzinach i nie udzielam rad,
- nie oceniam i nie pouczam, nie osądzam, czy odnosisz sukcesy, czy też nie,
- nie oceniam Twoich zdolności, umiejętności, ani zachowań,
- mogę sugerować działania, jeśli wyrazisz na to zgodę, ale nie daję gotowych rozwiązań,
- daję informację zwrotną dotyczącą tego, czym się ze mną dzielisz na sesjach, jeśli wyrazisz na to zgodę,
- sesje coachingowe mają charakter ściśle poufny - nie przekażę, o czym rozmawialiśmy bez Twojej zgody i wiedzy,
- Ty podejmujesz decyzję na każdym etapie procesu coachingowego - możesz przyjąć moje propozycje lub z nich zrezygnować. 

 

Co niezwykle ważne - coaching nie jest terapią, coaching nie jest też doradztwem.

Proces coachingowy to rodzaj interakcji, który rozjaśnia Klientowi jego cele, zachęca do poszukiwania rozwiązań i podejmowania nowych działań. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta, jego dążeniach, chęci do podejmowania nowych wyzwań i zamierzeń. Rezultaty procesu coachingowego są wynikiem intencji Klienta, jego wyborów i poczynań, wspieranych wysiłkami coacha i wdrażaniem tego, co zostało osiągnięte.

Wszystko, co wydarzy się podczas procesu będzie wynikiem Twojej pracy, Twojej refleksji i Twoich decyzji. Ja będę tylko przewodnikiem, który pomoże Ci przebyć tę drogę, tak byś mógł po zakończeniu procesu odkryć w pełni swój potencjał i maksymalizować swoje życiowe dokonania.