Kryzys jest wpisany w życie każdego człowieka. Pomoc psychologiczna pozwala przekuć go w szansę na rozwój.

Najważniejsze zadanie pomocy psychologicznej udzielanej osobie w sytuacji kryzysowej:
- emocjonalne i psychologiczne wsparcie osoby doświadczającej trudnej sytuacji, która wywołuje poczucie bezradności,
- ustabilizowanie jej stanu,
- naprowadzenie na ścieżkę powrotu do normy, a w dalszym etapie rozwoju pokryzysowego.

Jeśli pojawi się taka potrzeba, osoba udzielająca pomocy może skierować do innego profesjonalisty w celu uzyskania dodatkoweo wsparcia.

Kryzys jest reakcją zdrowego, zazwyczaj dobrze funkcjonującego człowieka na trudne wydarzenie. Dotyka każdego bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy też doświadczenie. Może stanowić przełomowy moment w życiu człowiek, który zaowocuje pozytywną zmianą. Jeżeli jednak osoba w kryzysie nie otrzyma odpowiedniego wsparcia naturalnego (rodzina, przyjaciele) lub nie trafi do profesjonalisty (psycholog, konsultant kryzysowy), może dojść do zachowań destrukcyjnych, zaburzeń lub uzależnień. Z tego też powodu pomoc psychologiczna kierowana do osób przeżywających kryzys jest swego rodzaju prewencją poważniejszych konsekwencji, jakie mogą pojawić się na skutek przeżywania trudnej sytuacji.

Światowa Organizacja Zdrowa rekomenduje, by proces pomocy rozpocząć od zastosowania MODELU RAPID, który zakłada wykonanie następujących pięciu kroków:
1. Reflective Listening - aktywne słuchanie sprzyjające budowaniu relacji
2. Assessment of Needs - ocena potrzeb
3. Prioritization - ustalenie priorytetów
4. Intervention - plan i strategia działania
5. Disposition - dyspozycja dotycząca dalszej pomocy

Ten pierwszy etap pomocy psychologicznej obejmuje trzy konsultacje.