Warsztaty i zajęcia grupowe to przyjazna forma, dzięki której mogę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami pragnącymi coś zmienić w swoim życiu i potrzebującymi w tym celu wiadomości, motywacji i odkrycia w sobie predyspozycji, by tę zmianę wprowadzić. 

Prowadzę:

Warsztaty dające wiedzę i umiejętności w zakresie:
- wyznaczania i realizacji celów,
- szukania równowagi w życiu
- odkrywania swoich mocnych stron,
- pracy nad poprawą komunikacji w relacjach,
- pracy z nawykami i przekonaniami,
- rozwijania i umacniania wiary we własną skuteczność,
- rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Szkolenia poszerzające wiedzę w zakresie:
- prozdrowotnych form aktywności fizycznej, 
- profilaktyki zdrowia układu ruchu w życiu codziennym,
- zdrowego odżywiania,
- profilaktyki chorób dietozależnych,
- holistycznego podejścia do zdrowia.

Regularne zajęcia z zakresu pracy z ciałem:
- tematyczne zajęcia z terapii ruchem,
- prozdrowotne treningi wzmacniające.
- treningi odechowe i relaksacyjne.
[kliknij, by zobaczyć aktualny plan zajęć]

Warsztaty artystyczne wyzwalające inspirację i przynoszące odpoczynek od codziennych obowiązków:
- kreatywne pisanie,
- tworzenie kolaży,
- rysowanie mandali.

Temat, zakres oraz metody prowadzenia warsztatu lub szkolenia ustalam za każdym razem, biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników oraz możliwości, jakie daje miejsce, w którym warsztaty będą realizowane. Zapraszam do współpracy!

najlepszy kontakt

601 344 615 
mail i skype: laboratorium@ewamoscicka.pl
fb.com/ewamoscickalaboratorium