Heraklit z Efezu powiedział: "Życie jest ciągłą zmianą'. Nie unikniemy jej. Ważne jednak, co z nią zrobimy, bo tak się składa, że każdy ma takie życie, na jakie się odważy.

W każdej chwili coś się zmienia. W nas, w innych, w środowisku. Nic tak naprawdę nie jest stałe, a kto kiedykolwiek ze wszystkich sił dążył do utrzymania stabilizacji, wie, że wymaga to dużo energii i przynosi sporo rozczarowania. Zaakceptowanie tego, że wszystko podlega zmianie jest uwalniające.

Coaching można najprościej zdefiniować jako trening prowadzący do zmiany na lepsze. Świadomej i dobrowolnej. Podczas coachingu przyjmujemy postawę, że wychodzimy życiu na przeciw, a rezygnujemy z biernego czekania na to, co nam przyniesie los. Tak rodzi się odpowiedzialność za własne życie, decyzje i działania.

Proces coachingowy można podzielić na cztery etapy:
- analiza sytuacji wyjściowej - ustalamy co ma być zmienione i z jakiego powodu,
- ustalenie celu - określamy, jaki rezultat nas interesuje,
- plan - to działania, które pozwolą nam opuścić stan obecny i udać się w podróż do celu,
- czujność w drodze - to sprawdzanie, czy nie zboczyliśmy z kursu, a także powrót na szlak, jeśli to zrobiliśmy.

Zapraszam na sesje coachingowe.

najlepszy kontakt

601 344 615 
mail i skype: laboratorium@ewamoscicka.pl
fb.com/ewamoscickalaboratorium