Life coaching pozwoli Ci rozwinąć skrzydła, korzystać z życia w pełni.

Life coaching to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ dotyczy życia jako całości i człowieka rozumianego w ujęciu holistycznym. Może jednak też dotyczyć jakiegoś szczególnego obszaru, w którym doświadczamy w danej chwili zmiany. 

Koncentruje się na poprawie jakości życia w ogóle, jak i w konkretnej dziedzinie, na przykład może być związany z nową rolą w życiu, zmianą miejsca zamieszkania, itp. 

Jeśli masz poczucie chaosu - wrażenie, że żyjesz nie swoim życiem i brak Ci satysfakcji z niego - nie odpowiada Ci to, ale nie wiesz, co zrobić, to life coaching jest dla Ciebie - pozwoli spojrzeć na życie z dystansu dającego siłę do wzięcia na nowo odpowiedzialności za siebie, wprowadzania zmian i odnalezienia równowagi między różnymi dziedzinami życia.

Jeżeli czeka Cię w życiu wyzwanie - zostajesz rodzicem, zmieniasz środowisko, rozpoczynasz budowę domu, albo kończysz studia - i przeżywasz w związku z tym niepewność, to life coaching jest dla Ciebie - pomoże uporządkować sprawy na tyle, że ich realizacja będzie źródłem spełnienia.

Zapraszam na sesje!

najlepszy kontakt

601 344 615 
mail i skype: laboratorium@ewamoscicka.pl
fb.com/ewamoscickalaboratorium