Dbanie o zdrowie nie jest skuteczne, kiedy nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat potrzeb naszego organizmu oraz sposobu jego funkcjonowania.

Edukacja zdrowotna zajmuje się ogólnie pojętą profilaktyką zdrowia rozumianego jako dobrostan w aspekcie psychologicznym, fizycznym i społecznym. Dbałość o zdrowie własne i innych nie jest już tylko unikaniem choroby, ale ma znacznie szerszy zakres. Tu nie kończymy procesu edukacji otrzymaniem dyplomu - uczymy się całe życie, bo nasze potrzeby w tej materii zmieniają się razem z nami. 

Celem edukacji jest coraz lepsze poznawanie siebie - rozwijanie umiejętności odczytywania sygnałów, jakie wysyła nam organizm, a następnie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

Edukacja zdrowotna pozwala odkryć, jakie wybory służą zdrowiu - zarówno w zakresie żywienia, aktywności fizycznej, balansu między pracą a odpoczynkiem, osobistej higieny psychicznej, ale też i zachowań społecznych.

Zapraszam na warsztaty i szkolenia.

 

najlepszy kontakt

601 344 615 
mail i skype: laboratorium@ewamoscicka.pl
fb.com/ewamoscickalaboratorium